Privātums

1.1. Ni HAO, SIA, reģistrācijas numurs 50203196841, Krišjāņa Valdemāra iela 61, Rīga, LV - 1010, (turpmāk tekstā - "kompānija", "mēs", "mūsu") apstrādā jūsu personas datus (telefona numuru un e-pasta adresi), kura tiek apkopota vietnē fudzijama.net.

1.2. Mēs apliecinām, ka jūsu personas dati netiks izmantoti citos nolūkos, izņemot tos, kas aprakstīti šajos noteikumos.

1.3. Nododot personas datus apstrādei, jūs apliecināt ka darat to brīvprātīgi.

1.4. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei. Tas neietekmēs apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas.

1.5. Par jūsu personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām atbild Ni Hao SIA.

1.6. Mēs izmantosim jūsu personas datus tikai šādiem nolūkiem:
a) Nosūtītu jums uz e-pastu informāciju par restorāna piedāvājumiem, aktualitātēm
b) Personas dati var tikt izmantoti, lai analizētu mūsu pakalpojuma efektivitāti, tirgus situāciju, patērētājus un produktu, taču analīzes procesā trešajām pusēm netiks nodoti jūsu dati.

2. PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS

2.1. Jūsu personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz:
• Vispārīgās datu aizsardzības regulas ("VDAR") 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu (Jūsu piekrišanu); un
• VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (mūsu likumīgajām interesēm).
2.2. Mūsu likumīgās intereses ir restorāna "Ni Hao" pakalpojumu popularizēšana

3. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

3.1. Jūsu personas dati apstrādājot tiks nodoti pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz pakalpojumus mums: sakaru pakalpojumus, informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, e-pastu piegādes pakalpojumus, juridiskās konsultācijas u.tml. pakalpojumus. Apliecinām, ka šie pakalpojumu sniedzēji apstrādās datus tikai, apkalpojot mūs, lai nodrošinātu sazināšanos ar jums par restorāna "Ni Hao" pakalpojumiem.

4. PERSONAS DATU SAGLABĀŠANA

4.1. Jūsu personas dati tiks uzglabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams augstāk minētajiem mērķiem, kas saistīti ar restorāna pakalpojumu un piedāvājumu popularizēšanu. Personas dati var tikt uzglabāti līdz šādas darbības beigām, ieskaitot iespējamos pārsūdzības termiņus, bet pēc tam tie tiks dzēsti un ilgāk netiks uzglabāti. Ja Latvijas Republikas normatīvajos aktos būs noteikta kādu datu obligāta uzglabāšana, tiks ievēroti attiecīgie noteikumi.

5. PIEPRASĪJUMI, JAUTĀJUMI UN SŪDZĪBAS

5.1. Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par jūsu personas datu pieejamību, kā arī labojumus un dzēšanu vai noteikt datu apstrādes ierobežojumus un izteikt iebildumus. To var izdarīt, rakstot uz e-pasta adresi restoransnihai@gmail.com.lv.
5.2. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par sniegto personas datu apstrādes procesu.

Šie noteikumi stājas spēkā [9.04.2020]