Sushi Set Nr1 (42 gb)

Yasai chizu maki 10gab, Tokyo maki 8gab,

Yokito maki 8gab, Snow karab mai 8gab,

Sake chizu maki 8gab

Alergēni-2,3,4,7,9,11

27,90 €